zamówienie na:

Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 8-PN-2018
wartość: powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2018  08:30
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia dla poszczególnych części najkorzystniejsze oferty złożone przez: a) dla zadania nr 1 – Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy ul. Grotkowska 17, 60 – 176 Poznań, b) dla zadania nr 2 - Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy ul. Grotkowska 17, 60 – 176 Poznań, c) dla zadania nr 4 – Wamat Sp. z o.o., Podleszany 186, 39-300 Mielec, d) dla zadania nr 6 - Konsbud Audio Sp. z o.o., ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa. ----------------------- Unieważniono postępowanie w zakresie zadań: 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 11.  
Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji.pdf (322kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED.pdf (338kB) pdf
SIWZ.pdf (769kB) pdf
załącznik nr 1 - szczegółówy opis przedmiotu zamówienia.pdf (754kB) pdf
załącznik nr 2 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf (485kB) pdf
załącznik nr 3 - formularz ofertowy.pdf (386kB) pdf
załącznik nr 4 - formularz cenowy.pdf (388kB) pdf
załącznik nr 5a - wzór umowy dot. cz. I zamówienia.pdf (404kB) pdf
załącznik nr 5b - wzór umowy dot. cz. II zamówienia.pdf (390kB) pdf
załącznik nr 5c - wzór umowy dot. cz. III zamówienia.pdf (397kB) pdf
załącznik nr 5d - wzór umowy dot. cz. IV zamówienia.pdf (399kB) pdf
załącznik nr 5e - wzór umowy dot. cz. V-VII zamówienia.pdf (397kB) pdf
załącznik nr 5f - wzór umowy dot. cz. VIII zamówienia.pdf (397kB) pdf
załącznik nr 5g - wzór umowy dot. cz. IX zamówienia.pdf (397kB) pdf
załącznik nr 5h - wzór umowy dot. cz. X zamówienia.pdf (397kB) pdf
załącznik nr 5i - wzór umowy dot. cz. XI zamówienia.pdf (485kB) pdf
załącznik nr 6 - JEDZ.pdf (14444kB) pdf
załącznik nr 7 - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.pdf (541kB) pdf
załącznik nr 8 - wzór wykazu dostaw.pdf (107kB) pdf

Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji.pdf (83kB) pdf
Odpowiedź na pytania oraz modyfikacja SIWZ.pdf (125kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ po odpowiedziach na pytania z dnia 05.11.2018r._pdf (381kB) pdf
Formularz do wypełnienia JEDZ przy użyciu narzędzia ESPD.xml (122kB) plik

Modyfikacja SIWZ - 07.11.2018r..pdf (235kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE.pdf (82kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji 19.11.pdf (170kB) pdf
SIZW- modyfikacja.pdf (297kB) pdf
SIWZ-tekst jednolity po modyfikacji z dn. 19.112018r._pdf (749kB) pdf
Formularz do wypełnienia JEDZ przy użyciu narzędzia ESPD-sekcja alfa.xml (122kB) plik
Formularz do wypełnienia JEDZ przy użyciu narzędzia ESPD-dział IV bez sekcji alfa.xml (137kB) plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE.pdf (179kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.11.18.pdf (113kB) pdf
SIZW modyfikacja z dn. 23.11.18.pdf (170kB) pdf
SIWZ wyposażenie tekst jednolity z dn. 23.11.18.docx.pdf (745kB) pdf
załącznik nr 3 - formularz ofertowy z dn. 23.11.18.docx (476kB) word
załącznik 5a - wzór umowy dot. cz. I zamówienia z dn. 23.11.18.pdf (564kB) pdf
Formularz do wypełnienia JEDZ przy użyciu narzędzia ESPD-dział IV bez sekcji alfa_dla Zadania 1.xml (140kB) plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE.pdf (116kB) pdf
Odpowiedź na zapytania Wykonawców.pdf (101kB) pdf
Załącznik nr 4 - formularz cenowy z dn. 28.11.18.docx (477kB) word
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z dn. 28.11.18.doc (482kB) word
załącznik nr 8 - wykaz dostaw z dn. 28.11.18.doc (496kB) word

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (2042kB) pdf

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - W ZAKRESIE ZADAŃ 5, 7, 8, 9, 10, 11.pdf (526kB) pdf
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ 7, 8 , 9, 10, 11 - SPROSTOWANIE.pdf (583kB) pdf
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 3.pdf (492kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ 1 i 2.pdf (1372kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 4.pdf (838kB) pdf
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 5.pdf (491kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 6.pdf (841kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Maciej Puto dyrektor
Opublikował: Mariusz Talkowski (16 października 2018, 13:14:55)

Ostatnia zmiana: Mariusz Talkowski (13 maja 2019, 08:52:10)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1895