zamówienie na:

Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap IV

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1-PN-2019
wartość: poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2019  12:30
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia dla poszczególnych części najkorzystniejsze oferty złożone przez: a) dla zadania nr 1 – ADA-MUSIC Kręcichwost Spółka Jawna, ul. Kopernika 25A, 43-502 Czechowice-Dziedzice, b) dla zadania nr 2 - Silesia Music Center Sp. z o.o. ul. Partyzantów 6, 32-650 Kęty, c) dla zadania nr 3 – Silesia Music Center Sp. z o.o., ul. Partyzantów 6, 32-650 Kęty, d) dla zadania nr 4 - Silesia Music Center Sp. z o.o., ul. Partyzantów 6, 32-650 Kęty, e) dla zadania nr 5 - Silesia Music Center Sp. z o.o., ul. Partyzantów 6, 32-650 Kęty, f) dla zadania nr 6 - Gamuz J. P. Gacka Spółka Jawna, ul. Alfonsa Górnika 9A, 40-133 Katowice g) dla zadania nr 7 - Grupa Zibi S.A. ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (2507kB) pdf
SIWZ.pdf (9639kB) pdf
Załącznik 1 - szczegółowy OPZ - instrumenty.pdf (364kB) pdf
Załącznik 2 oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do w.__.pdf (282kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy.docx (470kB) word
Załącznik 3 - Formularz ofertowy.pdf (204kB) pdf
Załącznik 4 - Wykaz dostaw.docx (469kB) word
załącznik 5 - wzór umowy na dostawę instrumentów.pdf (405kB) pdf
załącznik 6 - wzór umowy na dostawę akcesoriów.pdf (395kB) pdf
załącznik 7 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.pdf (586kB) pdf
załącznik 8 - zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.pdf (659kB) pdf

Modyfikacja SIWZ
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (84kB) pdf
SIWZ - tekst jednolity z 18 03 2019.pdf (225kB) pdf
Załącznik 1 - szczegółowy OPZ - instrumenty - tekst jednolity z 18 03 2019.pdf (340kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (1018kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 1.pdf (911kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 2.pdf (889kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 3.pdf (886kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 4.pdf (772kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 5.pdf (891kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 6.pdf (886kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 7.pdf (861kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Maciej Puto dyrektor
Opublikował: Mariusz Talkowski (11 marca 2019, 14:41:14)

Ostatnia zmiana: Mariusz Talkowski (13 maja 2019, 09:13:36)
Zmieniono: korekta w wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 555