Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (40)  |  Przetargi unieważnione (8)

zamówienie na:

Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – etap II

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 5-PN-2019
wartość: poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia dla poszczególnych części najkorzystniejsze oferty złożone przez: a) dla zadania nr 1 (transporter do fortepianów) – Pianopoint Jarosław Bednarski, ul. Lubelska 5, 05-270 Marki, b) dla zadania nr 2 (mobilne nagłośnienie) - P.H.U. Elvis Lech Jackowski, ul. Śniadeckich 5, 85-011 Bydgoszcz, c) dla zadania nr 3 (aparat fotograficzny) – Beiks Machulski Sp. J. ul. Słowackiego 18, 23-204 Kraśnik d) dla zadania nr 4 (mata do tańca –podłoga baletowa) - unieważniono e) dla zadania nr 5 (system weryfikacji frekwencji – system liczenia widzów)– unieważniono, f) dla zadania nr 6 (schodołaz do wózków inwalidzkich) - Euromobil Sp. z o.o., ul. Paprotnia 29, 95-060 Brzeziny. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (188kB) pdf
SIWZ.pdf (18284kB) pdf
Załącznik nr 1.pdf (91kB) pdf
Załącznik nr 2.pdf (58kB) pdf
Załącznik nr 3.docx (479kB) word
Załącznik nr 3.pdf (158kB) pdf
Załącznik nr 4 a.pdf (157kB) pdf
Załącznik nr 4 b.pdf (158kB) pdf
Załącznik nr 4 c.pdf (157kB) pdf
Załącznik nr 4 d.pdf (158kB) pdf
Załącznik nr 4 e.pdf (158kB) pdf
Załącznik nr 4 f.pdf (163kB) pdf
Załącznik nr 5.pdf (84kB) pdf
Załącznik nr 6.doc (91kB) word
Załącznik nr 6.pdf (54kB) pdf
Załącznik nr 7.pdf (138kB) pdf

Pytania i odpowiedzi
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (1562kB) pdf
MODYFIKACJA SIWZ.pdf (11836kB) pdf
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ.pdf (1773kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ po odpowiedziach na pytania z dnia 15.04.2019.pdf (2461kB) pdf
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU po odpowiedziach na pytania z dnia 15.04.2019.pdf (73kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ po odpowiedziach na pytania z dnia 15.04.2019.pdf (2990kB) pdf
Załącznik nr 4c do SIWZ po odpowiedziach na pytania z dnia 15.04.2019.pdf (3101kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (2474kB) pdf
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ 4 i 5.pdf (532kB) pdf
ZAWIADMOIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 1.pdf (1309kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 2.pdf (1220kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 3.pdf (1220kB) pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 6.pdf (1215kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Maciej Puto dyrektor
Opublikował: Mariusz Talkowski (8 kwietnia 2019, 14:34:29)

Ostatnia zmiana: Mariusz Talkowski (19 września 2019, 15:20:58)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 582