zamówienie na:

Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby 57. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3-PN-2019
wartość: poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2019  08:30
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: UNIDRUK Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków