Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgooszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3-PN-2020
wartość: poniżej 139 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2020  11:30
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-479 Poznań  

zamówienie na:

Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap IV

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2-PN-2020
wartość: poniżej 139 000 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia dla poszczególnych części najkorzystniejsze oferty złożone przez: a) dla zadania nr 1 (dostawa wózków do harf Horngacher, stojaków na dwie trąbki i dwa tłumiki, krzesła tubisty z podpórka na tubę, okrągłych uchwytów do półek orkiestrowych półek puzonowych) – Arnold Röhrich, ul. Lipowa 8, 46-042 Szczedrzyk; b) dla zadania nr 2 (dostawa mikrofonów, przedwzmacniaczy mikrofonowych i statywów wraz z niezbędnymi urządzeniami elektronicznymi) - ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów.  

zamówienie na:

Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap V

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1-PN-2020
wartość: poniżej 139 000 euro
termin składania ofert: 24 stycznia 2020  12:30
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia dla poszczególnych części najkorzystniejsze oferty złożone przez: a) dla zadania nr 1 (kotły orkiestrowe w systemie amerykańskim) - Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna, ul. Alfonsa Górnika 9A, 40-133 Katowice, b) dla zadania nr 2 (eufonium) - ZM CONCEPT Zbigniew Zygmunt, ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz, c) dla zadania nr 3 (klarnet B) – Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych Piotr Śmietana, ul. Zacisze 2/3, 40-025 Katowice, d) dla zadania nr 4 (fortepian cyfrowy) - „ANDERSKI” Roman Anderski, ul. Gliwicka 246, 44-207 Rybnik, e) dla zadania nr 5 (akcesoria do rożków angielskich) - Silesia Music Center Sp. z o.o., ul. Partyzantów 6, 32-600 Kęty, f) dla zadania nr 6 (klarnet C) - Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych Piotr Śmietana, ul. Zacisze 2/3, 40-025 Katowice.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)