Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa waltorni dla Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 5/PN/2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2013  08:30
wynik postępowania: wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: ZM CONCEPT Zbigniew Zygmunt, ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Dostawa obojów dla Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4/PN/2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2013  08:30
wynik postępowania: wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Manufaktur Orlowski Enkenbacher Weg 15, DE 12559 Berlin 

zamówienie na:

Świadczenie uslug poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/PN/2013
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2013  09:00
wynik postępowania: wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę FF Promotion, Paweł Florek, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)