Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych oraz garderoby w budynku Filharmonii Pomorskiej usytuowanym przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 w Bydgoszczy.

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 6/PN/2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: W wyznaczonym terminie tj. 16.07.2018, godz. 9:00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zgodnie z brzmieniem art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie, w związku z brakiem ofert. 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych oraz garderoby w budynku Filharmonii Pomorskiej usytuowanym przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 w Bydgoszczy

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 5/PN/2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 29.06.2018r. do godz. 9:00 wpłynęła jedna oferta. Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)