Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zakup samochodu osobowego dla Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/PN/2014
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  11:30
przyczyna unieważnienia: Brak oferty niepodlegającej odrzuceniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)