Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zakup i dostawa fletu piccolo Anton Braun dla Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 5/PN/2015
wartość: poniżej 134 000 euro
termin składania ofert: 30 października 2015  09:30
przyczyna unieważnienia: Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) 

zamówienie na:

Zakup 2 waltorni dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/PN/2015
wartość: poniżej 134 000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2015  09:30
przyczyna unieważnienia: unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)