ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI (znak sprawy: ZP-23-2017)

Uwaga! Zamawiający informuje, że zmianie uległ termin przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji (jedno z kryteriów oceny ofert) - nowy termin to 15 grudnia 2017 roku godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.   Jednocześnie [...]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosku aplikacyjnego, wraz z niezbędnymi załącznikami, do konkursu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona [...]

metryczka