Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 8-PN-2018
wartość: powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2018  08:30
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia dla poszczególnych części najkorzystniejsze oferty złożone przez: a) dla zadania nr 1 – Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy ul. Grotkowska 17, 60 – 176 Poznań, b) dla zadania nr 2 - Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy ul. Grotkowska 17, 60 – 176 Poznań, c) dla zadania nr 4 – Wamat Sp. z o.o., Podleszany 186, 39-300 Mielec, d) dla zadania nr 6 - Konsbud Audio Sp. z o.o., ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa. ----------------------- Unieważniono postępowanie w zakresie zadań: 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 11.  

zamówienie na:

Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji p.n. „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” polegającej na remoncie, przebudowie i rozbudowie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10-PN-2018
wartość: poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Manufaktura Technologiczna sp. z o.o. ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno  

zamówienie na:

Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury III etap

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 9-PN-2018
wartość: powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2018  12:45
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia dla poszczególnych części najkorzystniejsze oferty złożone przez: a) dla części I – dostawa puzonu tenorowego (mały wlot) ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz b) dla części II – dostawa puzonu tenorowego (duży wlot) ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz c) dla części III - dostawa puzonu basowego ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz d) dla części IV – dostawa tuby C ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz e) dla części V – dostawa trąbek w stroju B ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz f) dla części VIII – dostawa instrumentów perkusyjnych Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna ul. Alfonsa Górnika 9 A, 40-133 Katowice g) dla części IX – dostawa wyposażenia perkusyjnego Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna ul. Alfonsa Górnika 9 A, 40-133 Katowice h) dla części X – dostawa krotali Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna ul. Alfonsa Górnika 9 A, 40-133 Katowice i) dla części XI – dostawa bongosów Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna ul. Alfonsa Górnika 9 A, 40-133 Katowice j) dla części XII – dostawa dzwonów rurowych Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna ul. Alfonsa Górnika 9 A, 40-133 Katowice. ------ Unieważniono postępowanie w zakresie części: VI i VII  

zamówienie na:

Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury II etap

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 7-PN-2018
wartość: powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2018  09:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia dla poszczególnych części najkorzystniejsze oferty złożone przez: a) dla części III – dostawa szpinetu francuskiego ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz b) dla części XI – dostawa klarnetów A i B ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz c) dla części XII - dostawa Es-klarnetu Piotrowski Michał Waldemar Piotrowski Music ul. Szwalbego 2/5, 85-080 Bydgoszcz d) dla części XIII – dostawa Bas-klarnetu Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych Piotr Śmietana Ul. Zacisze 2/3, 40-025 Katowice e) dla części XIV – dostawa akcesoriów do klarnetów Piotrowski Michał Waldemar Piotrowski Music ul. Szwalbego 2/5, 85-080 Bydgoszcz f) dla części XV – dostawa waltorni podwójnej B/f wysokie ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz g) dla części XVI – dostawa waltorni podwójnej B/F ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz h) dla części XVII – dostawa waltorni potrójnej F/B/f ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz i) dla części XVIII – dostawa czary do waltorni ZM Concept Zbigniew Zygmunt ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz j) dla części XIX – dostawa kontrabasów 4-strunowych wraz ze smyczkiem Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy ul. Grotkowska 17, 60 – 176 Poznań k) dla części XX – dostawa kontrabasów 5-strunowych wraz ze smyczkiem Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy ul. Grotkowska 17, 60 – 176 Poznań. ----------------------- Unieważniono postępowanie w zakresie części: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X. 

zamówienie na:

Przebudowa części pomieszczeń budynku Filharmonii Pomorskiej, (wpisanego do rejestru zabytków woj. Kujawsko-pomorskiego pod numerem A/269), usytuowanego przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 w Bydgoszczy (działka nr ew. 1/1 obręb 166) w tym wewnętrznej klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych i konieczne pomieszczenia towarzyszące z montażem dźwigu i przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych, wod-kan., c.o., p.poż. i teletechnicznych.

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4/PN/2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: KONTBUD Sp. z o.o., ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2-PN-2018
wartość: powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia dla poszczególnych części najkorzystniejsze oferty złożone przez: część I (fortepian koncertowy wraz z ławą fortepianową oraz pokrowcem - 2 szt.): CHPM sp. z o.o., ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa; część II (fortepian koncertowy wraz z ławą fortepianową oraz pokrowcem - 4 szt.): Silesia Music Center Sp. z o.o., ul. Partyzantów 6, 32-650 Kęty; część III (pianino klasyczne, akustyczne wraz z ławą fortepianową oraz pokrowcem – 4 szt.): Silesia Music Center Sp. z o.o., ul. Partyzantów 6, 32-650 Kęty; część IV (wiolonczela wraz ze smyczkiem, futerałem oraz pokrowcem - 11 szt.): Polskie Lutnictwo Tomasz Madej, ul. Gen. W. Sikorskiego 1, 24-300 Opole Lubelskie; część V: (fagot koncertowy klasy mistrzowskiej wraz z futerałem – 2 szt.): ZM Concept Zbigniew Zygmunt, ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz; część VI (heblarki do stroików fagotowych – 3 szt.): ZM Concept Zbigniew Zygmunt, ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz; część VII (kontrafagot koncertowy klasy mistrzowskiej wraz z futerałem – 1 szt.): ZM Concept Zbigniew Zygmunt, ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz; część VIII (harfa koncertowa pedałowa wraz z pokrowcem transportowym - 1 komplet): Arnold Röhrich Kolberg Percussion GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Lipowa 8, 46-042 Szczedrzyk; część IX (harfa koncertowa pedałowa wraz pokrowcem transportowym i wyposażeniem – 1 komplet): Arnold Röhrich Kolberg Percussion GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Lipowa 8, 46-042 Szczedrzyk  

zamówienie na:

Druk monografii w formie albumu z okazji jubileuszu 60-lecia gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/PN/2018
wartość: poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2018  12:15
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka jawna, ul. Tygrysia 50, Sobolewo, 15-509 Białystok 

zamówienie na:

Działania informacyjne i promocyjne Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1-PN-2018
wartość: poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Carbo Media Agencja Telewizyjna Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)