Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zakup pozytywu dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4/PN/2017
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2017  08:15
przyczyna unieważnienia: W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 21.08.2017r. do godz. 8:15 wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona. W związku z brakiem ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)